NAJLEPSZA PRACA MAGISTERSKA – WYRÓŻNIENIE DLA ABSOLWENTKI WSAiB

Nasza absolwentka Anna Stencel  otrzymała wyróżnienie w II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy. Konkurs organizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.Gratulujemy!

 

Praca napisana pod opieką dr Aleksandry Peplińskiej znalazła uznanie Komisji za interesujące i twórcze podjęcie ważnego tematu związanego z uwarunkowaniami aktywności zawodowej kobiet na rynku pracy w sytuacji przerwy spowodowanej urodzeniem i wychowywaniem dzieci.

 

Nagrody wręczono 20 grudnia 2012 roku w siedzibie WUP w Gdańsku. Przy ocenie prac magisterskich Komisja brała w szczególności pod uwagę jakość i poprawność przeprowadzonych analiz i sformułowanych wniosków, dobór i sposób wykorzystania źródeł, stopień, w jakim praca stanowiła nowe ujęcie problemu oraz poziom redakcyjny i edytorski pracy.

 

Streszczenie pracy zostanie opublikowane na łamach biuletynu „Kurs na pracę”, wydawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, a całość zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu.