„NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ” – KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W dniu 18 lutego 2008 roku Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego organizuje konferencję adresowaną do wszystkich dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. Tematem konferencji jest "Nowoczesne zarządzanie szkołą" . Honorowy patronat merytoryczny nad konferencją objął Pomorski Kurator Oświaty – Zdzisław Szudrowicz. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.