NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

W dniu 11 marca br. w WSAiB już po raz trzeci odbyła się Konferencja dla Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych pod hasłem NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ. Honorowy patronat merytoryczny nad Konferencją objął Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz.