NOWY KIERUNEK – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH

 16 kwietnia 2015 r. podpisane zostanie porozumienie między Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Uczelnią im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni dotyczące uruchomienia nowego kierunku na studiach podyplomowych.

Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych to nowy, prestiżowy kierunek w ofercie studiów podyplomowych Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Studia te skierowane są do osób planujących zatrudnienie lub już pracujących w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, a także do osób odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach prywatnych lub instytucjach rządowych i samorządowych.

 

Praktyczny wymiar studiów odzwierciedla program zajęć, przygotowany we współpracy z GIODO. Porozumienie, które zostanie podpisane 16 kwietnia 2015 r. przez Ministra Andrzeja Lewińskiego, Zastępcę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i prof. zw. dr. hab. Jerzego Młynarczyka, Rektora WSAiB, dotyczyć będzie m.in. wspólnej działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i organizacyjnej. Dzięki porozumieniu słuchacze studiów będą mieli okazję zdobyć najbardziej aktualną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez ekspertów-praktyków.

 

Szczegółowe informacje o nowym kierunku studiów zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej Uczelni.

 

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzi obecnie 17 kierunków studiów podyplomowych.

 

Szczegółowych informacji o studiach udziela również Dział Studiów Podyplomowych, Szkoleń i Kursów

pokój nr 134 na I piętrze (godz. otwarcia 8.00-16.00) 

(58) 660 74 29

podyplomowe@wsaib.pl