O TERRORYZMIE W CENTRUM RIVIERA

26 listopada 2015 r. w Centrum Riviera odbyło się szkolenie antyterrorystyczne przeprowadzone przez wykładowców WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy Centrum Riviera.

Szkolenie poprowadził nasz specjalista w dziedzinie zwalaczania terroryzmu dr Wojciech Wosek. Uczestnicy zapoznali się z zasadami postępowania w trakcie ataku czy zamachu oraz po wydarzeniu. Podczas szkolenia symulację działań grupy antyterrorystów przeprowadzili studenci z Koło Naukowego „Bezpiecznik”. Studenci biorący udział w inscenizacji wcielili się w role antyterrorystów oraz sprawców ataku.