ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA

ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA

Odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej można składać w terminie od 23 listopada do 7 grudnia 2016 r. w Dziekanacie (w godzinach pracy Dziekanatu), w siedzibie Parlamentu Studentów (pokój 139, w czasie dyżurów) albo za pośrednictwem poczty.

Dyżury Odwoławczej Komisji Stypendialnej w dniach 23 listopada do 7 grudnia 2016:
23.11, środa, godz. 12.00-14.00
24.11, czwartek, godz. 13.30 – 14.30
25.11, piątek, godz. 10.00 – 11.00
26.11, sobota, 12.30 – 13.30
28.11, poniedziałek, godz. 10.00-11.00
29.11, wtorek, godz. 11.45 – 12.45
1.12, czwartek, godz. 12.00-13.00
4.12, niedziela, godz. 10.00-11.00
6.12, wtorek, godz. 11.45 – 12.45