PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA PARTNEREM WSAIB

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA PARTNEREM WSAIB

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni została partnerem biznesowym WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Stosowne porozumienie zostało podpisane 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Uczelni.

W ramach współpracy Straż Pożarna będzie wspierała Uczelnię w organizacji staży i praktyk dla studentów i absolwentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Administracja. Studenci będą mogli odbywać zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem do zawodu pod okiem doświadczonych strażaków, uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez praktyków. W ramach porozumienia instytucje będą prowadzić konsultacje związane z wdrażaniem rozwiązań zmierzających do upraktycznienia procesu kształcenia.

Porozumienie zostało podpisane przez kpt. Marcina Nowaka, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni oraz dra Tomasza Białasa, Rektora WSAiB.