PŁATNY STAŻ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM DLA STUDENTÓW WSAIB

Niepowtarzalna okazja dla studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Tadeusz Cymański, Poseł do Parlamentu Europejskiego zaprasza studentów WSAiB do odbycia płatnego czterotygodniowego stażu w swoim Biurze Poselskim w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Warunkiem ubiegania się o staż praktyczny w sercu Europy jest nadesłanie na adres abk@wsaib.pl w terminie do 5 października 2011 roku cv, listu motywacyjnego, eseju o objętości 4-6 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę maszynopisu, nie licząc bibliografii i przypisów) dotyczącego jednego z poniższych tematów:

– Rozwój polityki społecznej w Unii Europejskiej

– Polityka równouprawnienia w Unii Europejskiej

– Ochrona środowiska w Unii Europejskiej

– Wyzwania Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej

Wymienione dokumenty proszę przesłać na adres Akademickiego Biura Karier z dopiskiem „staż w Unii”.

Pracownicy Akademickiego Biura Karier służą pomocą w sprawdzeniu dokumentów oraz gwarantują dostarczenie aplikacji do Biura Poselskiego Tadeusza Cymańskiego.

Potwierdzenie przez organizatora (Biuro Poselskie) drogą mailową otrzymania dokumentów stanowi warunek wstępny do udziału w naborze. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi 3 listopada 2011 roku.

Każdy stażysta otrzyma stypendium w wysokości 500 euro.

Nabór adresowany jest do:

– studentów, którzy ukończyli co najmniej drugi rok studiów wyższych któregokolwiek ze stopni i nie ukończyli 26 lat.

– absolwentów rocznika 2011 studiów wyższych któregokolwiek ze stopni, którzy nie ukończyli 26 lat.

Zapraszamy!