POROZUMIENIE Z SĄDEM OKRĘGOWYM W GDAŃSKU W SPRAWIE PRAKTYK DLA STUDENTÓW WSAIB

12 kwietnia br. w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni doszło do podpisania porozumienia w sprawie praktyk, na którego mocy nasi studenci prawa będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Umowę podpisali: prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk, Rektor WSAiB oraz  Alina Miłosz-Kloczkowska, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku.