PODZIĘKOWANIA DLA PROREKTORA WSAIB DOKTORA TOMASZA BIAŁASA

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk przekazał dr. Tomaszowi Białasowi, Prorektorowi WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni podziękowania za zaangażowanie w prace Kapituły Pomorskiego Biznesplanu w ramach jej VII edycji.