Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

W dniu 14 kwietnia br. przedstawiciele Wydziału Zamiejscowego w Lęborku wzięli udział w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości – IDG, który odbył się w sali Gimnazjum nr 1 w Lęborku. Celem tego przedsięwzięcia była promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia wśród osób bezrobotnych i innych zamierzających uruchomić indywidualną działalność gospodarczą, a także wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorców, w tym firm założonych przez osoby bezrobotne.

Podczas spotkania wykład nt. "Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości powiatu lęborskiego na tle województwa pomorskiego" wygłosił dr Mirosław Czapiewski.

Więcej informacji m.in. na stronie:
http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100415/LEBORK/827876540