Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

We wtorek 27 kwietnia 2010 r. w Auli Uczelni przy ulicy Kieleckiej 7 odbyło się INFO SEMINARIUM zorganizowane na temat możliwości finansowania projektów w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, izb gospodarczych, handlowych, instytucji publicznych, prowadzących działalność edukacyjną, badawczą, rozwojową, wspierających rozwój, innowacje i przedsiębiorczość.