Uroczystości pod obeliskiem Jana Pawła II

We wtorek 13 kwietnia Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lęborku dr Cezary Tatarczuk wziął udział w uroczystości pod obeliskiem Jana Pawła II, obok którego umieszczona została tablica-nekrolog śp. ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
W miejscu tym zebrali się samorządowcy z Lęborka i Łeby, pracownicy lęborskich instytucji, dzieci i młodzież z lęborskich szkół, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwo i mieszkańcy Lęborka.

Odegrany został hymn państwowy, wspólną modlitwę poprowadził ks. Dziekan dr Henryk Krenczkowski, po której zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze…

Czytaj więcej na http://www.lebork.pl/237_3596.html