Pozytywna Ocena PKA na kierunku zarządzanie w wydziale zamiejscowym

Decyzją Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 października 2009 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego otrzymała OCENĘ POZYTYWNĄ jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Lęborku.