PRACA MAGISTERSKA ABSOLWENTA WSAIB GDYNIA PRACĄ ROKU PTS

PRACA MAGISTERSKA ABSOLWENTA WSAIB GDYNIA PRACĄ ROKU PTS

Mgr Mariusz Kozian (z prawej) odbiera gratulacje od dr Pawła Chyca, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji WSAiB Gdynia

Nasz absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mgr Mariusz Kozian został nagrodzony w prestiżowym konkursie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Wyniki ogólnopolskiego konkursu zostały ogłoszone 9 listopada 2020 r. w trybie zdalnym, z uwagi na ograniczenia pandemiczne COVID-19 w Polsce.

Praca dyplomowa mgr. Mariusza Koziana (na zdjęciu z prawej strony) pt.: „Ujawnianie i zabezpieczanie śladów krwawych na potrzeby opiniowania z zakresu mechanizmu powstawania plam krwawych – aspekt praktyczny” została wyróżniona tytułem Pracy Roku z Dziedziny Kryminalistyki w XXI w Konkursie im. prof. Tadeusza Hanauska, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

To kolejny laur dla pracy mgr. Mariusza Koziana. Wcześniej nagrodził ją Rektor Uczelni Kwiatkowskiego dr Tomasz Białas w Konkursie Rektora na Najlepsze Prace Dyplomowe WSAiB Gdynia. Mgr Kozian jest obecnie wykładowcą na WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Gratulujemy laureatowi!