PRAKTYKI DLA STUDENTÓW PRAWA W SĄDZIE OKRĘGOWYM

26 maja 2014 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy między Sądem Okręgowym w Gdańsku a WSAiB. Studenci, którzy spełnią odpowiednie wymagania uzyskają możliwość odbycia indywidualnej praktyki bezpośrednio pod opieką jednego z ponad 70 sędziów.

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli sędzia dr Przemysław Banasik – Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk – Rektor Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Nawiązanie współpracy umożliwia studentom IV i V roku Prawa odbycie indywidualnej praktyki pod opieką wyznaczonego sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Warunkiem uczestnictwa w programie praktyk jest posiadanie średniej ocen minimum 4.00

z ostatnich lat studiów (średnia liczona za każdy rok oddzielnie).

Zgłoszenia przyjmuje Akademickie Biuro Karier – pokój 134, piętro I

Przypominamy, że dla najlepszych studentów WSAiB istnieje również możliwość odbycia praktyk w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Więcej informacji tutaj