PRAKTYKI DOBROWOLNE DLA STUDENTÓW PRAWA

7 grudnia 2015 r. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni podpisała porozumienie dotyczące praktyki studenckiej z Sądem Rejonowym w Sopocie.

Praktyki są dobrowolne i nieobowiązkowe. Istnieje możliwość zaliczenia jako praktyki obowiązkowej jeśli będzie ona trwała dłużej niż 3 tygodnie.

Praktyka studencka odbywać się będzie w dni robocze w godzinach pracy Sądu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Akademickim Biurem Karier, tel. 660 74 18 lub abk@wsaib.pl