PRAWO W WSAIB GDYNIA NA 3 MIEJSCU W POLSCE – RANKING DGP

PRAWO W WSAIB GDYNIA NA 3 MIEJSCU W POLSCE - RANKING DGP

Prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zajęło 3. miejsce w Polsce w XIV Rankingu Wydziałów Prawa 2020 „Dziennika Gazety Prawnej”. Na podmium Rankingu, zarówno wśród uczelni niepublicznych, jak i publicznych Wydział Prawa i Administracji WSAiB Gdynia jest jedynym reprezentantem Pomorza.

Specjaliści z redakcji DGP oceniając wydziały wzięli pod lupę 44 wskaźniki, m.in. jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów, zdawalność na aplikacje prawnicze, czy też kadrę wykładowców, ale też – w dobie pandemii koronawirusa – dostępność i jakość zajęć w trybie e-learningu.

Trzecie miejsce jest sukcesem całego Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Kwiatkowskiego i zarazem potwierdzeniem właściwego kierunku jego rozwoju – mówi dr Paweł Chyc, Dziekan WPiA WSAiB Gdynia. – Dlatego pragnę podziękować wszystkim wykładowcom, pracownikom oraz studentom za wkład w miniony rok wytężonej pracy, której efektem jest obecna pozycja w rankingu Dziennika Gazety Prawnej.

Studenci Prawa Uczelni Kwiatkowskiego są kształceni praktycznie. W programie studiów są inscenizacje sądowe w uczelnianej sali rozpraw, czy też udział, jako obserwatorzy podczas rozpraw w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych (30 rozpraw obowiązkowo). Odbywają się zajęcia z Medycyny sądowej w prosektorium oraz w Laboratorium techniki i taktyki kryminalistycznej. Wykładowcy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem. W roku akademickim 2019/2020 wymiar praktyki studenckiej na kierunku Prawo wynosił trzy miesiące (nie mniej niż 480 godzin). Z tego 240 godzin przeznaczone było na praktykę sądową i 240 godzin na prokuratorską lub kancelaryjną. Studenci mogą również zdobywać doświadczenie i poszerzać horyzonty zawodowe w Studenckiej Poradni Prawnej, Kole Naukowym Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Kole Naukowym Prawa Morskiego, czy też Studenckim Klasterze Morsko-Kosmicznym.

Jednolite studia na kierunku Prawo w WSAiB trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra prawa. Nowością(!) jest wprowadzenie w roku akademickim 2020/2021 trzech zakresów studiów prawniczych: obsługi biznesu, mediacji oraz sądowy (dowiedz się więcej). Dzięki temu zwiększy się wachlarz zawodowych możliwości magistrów prawa. Zyskają kompetencje pozwalające podjąć obowiązki zawodowe na stanowiskach wymagających kompleksowej wiedzy prawnej, m.in. w działach: handlowym, kontroli jakości, sprzedaży, HR, i innych. Będą mogli świadczyć usługi doradztwa prawnego, reprezentowania firm i osób prywatnych w sądach. Rozpocząć karierę mediatora w sprawach gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych. Wybór zakresu sądowego umożliwia podejście do egzaminu na aplikacje, co otwiera drogę do takich zawodów jak: sędzia, prokurator, radca prawny, notariusz, czy adwokat. Elementem wyróżniającym naszych absolwentów jest wysoka zdawalność na aplikacje.

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oprócz 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo (sprawdź), prowadzi Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne I i II stopnia oraz Seminarium Doktorskie dla Prawników.