PRZYSPIESZONY KURS Z MATEMATYKI DLA MATURZYSTÓW

Opublikowano: 23.02.2018

PRZYSPIESZONY KURS Z MATEMATYKI DLA MATURZYSTÓW

Przedmaturalny kurs z matematyki to specjalna oferta WSAiB w Gdyni dla tegorocznych maturzystów, którzy chcą powtórzyć materiał z doświadczonym wykładowcą – matematykiem.

Zajęcia z matematyki odbywać się będą w kameralnych grupach, kursanci mogą wybrać poziom podstawowy oraz rozszerzony. Podczas kursu wykładowca pracuje na przykładowych zadaniach maturalnych, dzięki czemu uczestnicy nabierają doświadczenia w rozwiązywaniu zadań i unikają najczęściej popełnianych błędów. Wykładowca pokazuje również, w jaki sposób zdobyć maksymalną liczbę punków za zadania maturalne.

Przyspieszony kurs z matematyki dla maturzystów
Termin: 5.03.2018-25.04.2018
Zajęcia dwa razy w tygodniu po 2h lekcyjne (90 minut)
Podział na: podstawę i rozszerzenie
Prowadzący: dr Paweł Klinga, wykładowca WSAiB
Opłata: marzec 99 zł, kwiecień 99 zł

Zapisy przyjmuje Rekrutacja WSAiB. Od poniedziałku do piątku 8.00-16.00
Tel. 58 660 74 10/32, e-mail: rekrutacja@wsaib.pl

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Opłaty należy dokonać na numer konta:
Bank Pocztowy S.A. o. Gdańsk
71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko, kurs z matematyki marzec 2018