II ZJAZD EKONOMISTÓW, PRAWNIKÓW, MENEDŻERÓW I HISTORYKÓW MORSKICH

20 września 2011 r. Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni była gospodarzem II edycji Powszechnego Zjazdu Ekonomistów, Prawników, Menedżerów i Historyków Morskich. W tym roku Zjazd miał charakter międzynarodowy i obywał się w ramach projektu Generation BALT, realizowanego wspólnie z partnerami z Niemiec, Szwecji, Litwy, Polski i Rosji. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób – profesjonaliści i entuzjaści spraw morskich.

Zjazd spełnił postawione przed nim oczekiwania – ocenia dr Piotr Dwojacki, organizator spotkania. – Uczestnicy dokonali szerokiego, interdyscyplinarnego przeglądu zagadnień związanych z przyszłością Morza Bałtyckiego. Omawiano zagadnienia biznesowe, w tym kwestie przyszłości bałtyckich stoczni, zagadnienia związane z rozwojem regionalnym, np. miejskich obszarów funkcjonalnych, a także przyrodnicze, w tym problemy stanu zanieczyszczeń czy hodowli alg oraz turystyczne – eksploracja wraków czy wykorzystanie latarni morskich.

Uczestnicy tegorocznego Zjazdu kontynuowali dyskusję zagadnień podjętych pierwszy raz w roku poprzednim – w tym koncepcji rewitalizacji dróg wodnych dokument z września 2011 został zaprezentowany przez eksperta Ministerstwa Infrastruktury) oraz zagospodarowania przestrzeni na zapleczu Portu Gdynia, przy współpracy miast i gmin sąsiadujących (temat zainicjowany przed rokiem w trakcie zjazdowego spotkania urbanistów).

„Prapremierowy” charakter miała prezentacja projektu porozumienia, które 22 września 2011 r. zostało zawarte przez Ligę Morska i Rzeczną, Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich. Porozumienie zostało przygotowane przy udziale ekspertów Fundacji i Uczelni im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.