„PRAWNIK – ZAWÓD CZY POWOŁANIE” – KOLEJNY WYKŁAD DLA MAŁYCH STUDENTÓW

10 kwietnia o godz.15.30 odbył się kolejny wykład Małej Akademii pt. „PRAWNIK – zawód czy powołanie”, który wygłosił Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr Piotr Lewandowski. Dzieci słuchały z ogromnym zainteresowaniem i uwagą, poznając specyfikę poszczególnych zawodów prawniczych: sędziego, adwokata, radcy prawnego, prokuratora.

Mimo, iż tematyka wykładu była bardzo poważna i – nie ukrywajmy – niełatwa – nasi najmłodsi studenci z zaangażowaniem uczestniczyli w dyskusji. Wymieniali się opiniami na temat poszczególnych profesji, także tych wymarzonych przez siebie oraz motywów, które kierują ludźmi przy wyborze drogi zawodowej (sława, wysokie zarobki, chęć pomocy innym itd.). Oczywiście najbardziej szczegółowo zostały w toku dyskusji omówione właśnie zawody prawnicze, a szczególnie tytułowa kwestia: czy jest to tylko zawód jak każdy inny, czy też rodzaj powołania.

Mamy nadzieję, że przynajmniej niektórym ze słuchaczy Mała Akademia zaszczepi pęd do zdobywania wiedzy i zachęci ich do studiowania za kilka lat w progach naszej Uczelni.