RANKING GAZETY PRAWNEJ – PRAWO W WSAIB NAJLEPSZE NA POMORZU

Wydział Prawa Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni najlepszym na Pomorzu i czwartym w Polsce wg rankingu Dziennika Gazeta Prawna w 2015 r. wśród uczelni niepublicznych.

W 2011 roku Wyższa Szkoła Administracji Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni startowała z 7 miejsca w skali kraju, po czterech latach Wydział Prawa WSAiB wyprzedził m.in. Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Akademię Krakowską, by zająć 4 miejsce wśród wszystkich niepublicznych uczelni w Polsce. WSAiB otrzymała bardzo wysokie noty za kadrę, jakość i siłę kształcenia oraz zdawalność na aplikacje.

ranking prawa wsaib

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego od wielu lat przygotowuje przyszłych prawników korporacyjnych i sądowych. Wysoki poziom studiów zapewniają wyjątkowa kadra (pracownicy sądów, służb mundurowych, wybitni dydaktycy) oraz autorski program „Rozprawy Uczelniane”, który polega na rekonstruowaniu autentycznych procesów w przygotowanej na ten cel sali rozpraw.

Tym, co dodatkowo wyróżnia WSAiB, jest indywidualne podejście do studenta. Relacje student – wykładowca polegają na opiece mentorskiej, czego efektem są solidnie opracowane prace magisterskie absolwentów.

Poza studiami wyższymi Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego prowadzi również seminarium doktorskie dla prawników oraz kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze.

Zobacz także: