REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2016/2017

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2016/2017

W WSAiB w Gdyni rekrutacja zimowa na studia już trwa.

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni ogłasza rekrutację na semestr letni 2016/2017. Nabór prowadzony jest na kierunkach: Prawo, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Zarządzanie oraz Management w trybie niestacjonarnym oraz na wyższe semestry w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wyróżniają się praktycznym wymiarem nauki. Wykładowcy WSAiB są uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach, ekspertami z wieloletnim doświadczeniem. Studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zdobywają nie tylko aktualną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności pozwalające podjąć zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Jakość nauczania w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni potwierdza Polska Komisja Akredytacyjna (PKA). W opinii PKA jakość oraz standardy kształcenia na kierunkach realizowanych przez WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zostały ocenione na ocenę bardzo dobrą: http://www.pka.edu.pl/

Rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2016/2017 trwa od 12 grudnia 2016 do 28 lutego 2017. Koszt wpisowego wynosi 300 zł. Więcej informacji o procesie rekrutacji.

Biuro Rekrutacji zaprasza wszystkich kandydatów zainteresowanych podjęciem nauki na studiach wyższych w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego:
18-19.02.2017 (sobota i niedziela) oraz 25.02.2017(sobota)