RUSZYŁA REKRUTACJA NA STUDIA W WSAIB 2017/2018

RUSZYŁA REKRUTACJA NA STUDIA W WSAIB 2017/2018

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni ogłasza nabór na studia w roku akademickim 2017/2018. Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego odznacza się praktycznym wymiarem studiów, który dostarcza nie tylko wartościowej wiedzy ale przede wszystkim pozwala nabyć cenione na rynku pracy umiejętności.

WSAiB w Gdyni oferuje studia na kierunkach: Prawo, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Zarządzanie oraz Management. W ofercie znajdują się studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA oraz seminaria doktorskie. Naukę można podjąć zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Jakość nauczania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni potwierdza pozytywna ocena wszystkich kierunków wydana przez Polską Komisję Akredytacyjną. Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest najdłużej działającą na Pomorzu uczelnią prywatną, cenioną przez pracodawców i polecaną przez absolwentów.

Największym atutem studiów w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest praktyczny charakter zajęć. W roku akademickim 2017/2018 WSAiB w Gdyni wprowadza dodatkowe zajęcia, które pozwolą studentom jeszcze lepiej przygotować do wykonywania zawodu.

Dużą popularnością wśród kandydatów cieszą się studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Studenci wybierają ten kierunek ze względu na jego silnie praktyczny charakter. Kadra składająca się z praktyków posiadających staż pracy w wojsku, policji i innych służbach mundurowych jest ogromnym atutem kierunku. Studenci w ramach przedmiotu Broń palna teoria i praktyka odbywają zajęcia na strzelnicy oraz biorą udział w obozie survivalowo-strzeleckim.
Obrona Terytorialna Kraju to nowa specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, której podstawą jest praktyka. Studenci odbywają szkolenia w terenie: na poligonie i na strzelnicy, nabywają umiejętności związane z obronnością kraju, poznają zagadnienia z zakresu wsparcia i zabezpieczenia wojska. Kolejna nowość to Cyberprzestępczość. Specjalistyczna wiedza z zakresu zwalczania cyberprzestępczości zapewnia absolwentom zatrudnienie w administracji państwowej, bankowości, organach wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotach gospodarczych.

Wielu kandydatów na studia wybiera kierunek Prawo, który w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego cieszy się ogromnym prestiżem oraz prowadzi w rankingach jakości nauczania. Na kierunku Prawo wprowadzane są nowatorskie zajęcia: Medycyna sądowa oraz Laboratorium techniki i taktyki kryminalistycznej, w praktyczny sposób przybliżające studentom wiedzę z nauk penalnych. Jest to doskonała oferta dla osób zainteresowanych karierą w zawodach: prokuratora, sędziego czy w służbach mundurowych, np. jako oficer śledczy.

Absolutną innowacją są międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne, stanowiące unikalne połączenie wiedzy prawniczej i kompetencji menedżerskich niezbędnych we współczesnym biznesie. Zajęcia prowadzone na tym kierunku pozwalają nabyć kompetencje do zarządzania firmą w zgodzie z uwarunkowaniami prawnymi w kraju i za granicą.. Zajęcia na tym kierunku prowadzone są przez praktyków, menedżerów i prawników, wykorzystujących metodę mentoringu.

Rekrutacja na studia

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przygotowała w roku akademickim 2017/2018 ponad 1500 miejsc na studiach. Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa od 20 marca do 1 października 2017 r. Na każdym kierunku obowiązują limity przyjęć, Kandydaci przyjmowani są wg kolejności zgłoszeń. Maturzystów zachęcamy, aby jak najszybciej rezerwowali miejsce na wybranych kierunkach studiów, wypełniając formularz zgłoszeniowy w Internetowym Rejestrze Kandydatów dostępnym na stronie.

Jakość kształcenia potwierdzona przez PKA

Jakość nauczania oraz standardy kształcenia studiów realizowanych przez WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zostały pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) otrzymując ocenę bardzo dobrą: http://www.pka.edu.pl/

Zasady rekrutacji

* Osoby, które zapiszą się na studia mogą skorzystać z aktualnej zniżki na wpisowe.
* Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
* Aby zostać studentem należy na stronie wypełnić formularz zgłoszeniowy  oraz dostarczyć dokumenty do Biura Rekrutacji.

Informacje i zgłoszenia:
Studia licencjackie i magisterskie: Biuro Rekrutacji WSAiB, Gdynia ul. Kielecka 7, e-mail: rekrutacja@wsaib.pl, tel. 58 660 74 10

Studia podyplomowe: tel. 58 660 74 28