REPREZENTACJA WSAIB W CENTRUM STUDIÓW KOSMICZNYCH

REPREZENTACJA WSAIB W CENTRUM STUDIÓW KOSMICZNYCH

Przedstawiciele WSAiB: prof. Zdzisław Brodecki, dr Paweł Chyc oraz student Adam Labuhn wzięli udział w I Seminarium i Warsztacie Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego pt.: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przedsięwzięć kosmicznych w Polsce. Finanse – Ryzyko – Prawo.

Wykład wprowadzający do seminarium pod hasłem „Think out of the box” wygłosił profesor Zdzisław Brodecki. Podczas wydarzenia przedsiębiorcy i naukowcy wymieniali się ideami i poglądami dotyczącymi sektora kosmicznego, a także analizowali konkretne przypadki z zakresu jego funkcjonowania. Udział delegacji był realizowany w ramach działalności Bałtyckiego Klastra Morsko-Kosmicznego (BSSC) i Studenckiego Klastra Morsko-Kosmicznego w Uczelni Kwiatkowskiego.