ROK AKADEMICKI 2013/2014 OFICJALNIE ROZPOCZĘTY

7 października 2013 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego, która rozpoczęła 20 rok działalności Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, najstarszej niepublicznej szkoły wyższej na Pomorzu.

 „Wysoki Senacie, Szanowni Goście, dzisiejsza inauguracja ma szczególny charakter, jest bowiem początkiem obchodów 20-lecia istnienia Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni” – tymi słowami prof. Jerzy Młynarczyk otworzył uroczystość inauguracji roku akademickiego 2013/2014. Chwilę po tym głos zabrał dr Sławomir Wiatr, który w imieniu Przewodniczącego Rady Strategii WSAiB, b. Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, odczytał list gratulacyjny. Drogą listowną życzenia z okazji 20-lecia złożył również Minister Sprawiedliwości RP Marek Biernacki, który o przeczytanie listu poprosił dyrektorkę biura poselskiego, Elżbietę Kamrowską. Głos zabrała również Burmistrz Władysławowa dr Grażyna Cern, która na ręce Rektora złożyła gratulacje dla Uczelni. Po przemówieniach reprezentacja studentów złożyła ślubowanie, po którym JM Rektor Jerzy Młynarczyk dokonał uroczystej immatrykulacji.

 

Następnie głos zabrał prof. Dariusz Filar, doradca Premiera RP, który w wykładzie inauguracyjnym zatytułowanym „Współczesne problemy długu publicznego”, przedstawił prognozę ekonomiczną dla Polski na najbliższe lata.

Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie nagród oraz wygłoszenie podziękowań.
Prof. Jerzy Młynarczyk wyraził wdzięczność Prezydentowi Gdyni, Wojciechowi Szczurkowi za „otwartość, okazywaną nam życzliwość oraz stwarzanie dobrych podstaw do współpracy środowiska naukowego, biznesowego i samorządowego”. Podziękowania otrzymał również Burmistrz Lęborka, Witold Namyślak, za ogromną pomoc w tworzeniu Wydziału Zamiejscowego WSAiB w Lęborku.

MÓWILI O NAS

Dziennik Bałtycki „Najstarsza niepubliczna wyższa szkoła na Pomorzu działa już od 20 lat” 9.10.2013 r.

TVP Gdańsk „Pomorska Kronika Biznesu” 11.10.2013 r.

Twoja Telewizja Morska „20 lecie WSAiB w Gdyni” 7.10.2013 r.

TV Gdynia „WSAiB w Gdyni obchodzi 20-lecie działalności” 26.10.2013 r.

jpginauguracja_roku_akademickiego_wsaib_uczelnia_kwiatkowskiego_20_lat.jpg

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody dla najlepszych studentów:

Katarzyna Czaniecka z kierunku Prawo, średnia ocen 5,21
Kinga Gromotka z kierunku Administracja, średnia ocen 5,23
Katarzyna Plichta, z kierunku Zarządzanie średnia ocen 5,10
Justyna Kielińska z kierunku Zarządzanie, średnia ocen 5,0
Zenona Mańska, z kierunku Zarządzanie średnia ocen 5,27

Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe:

Piotr Drążek, z kierunku Prawo
Mateusz Kurkowski, z kierunku Prawo

Za zdobycie srebrnego medalu w Trójmiejskiej Halowej Lidze Red Box 2013.

Laureatka konkursu dla obcokrajowców, stypendystka WSAiB:

Anastazja Demianiuk

Wyróżnienia dla wieloletnich pracowników WSAiB:

prof. dr hab. Ryszard Rutka
dr hab., prof. WSAiB Jacek Rybicki
Małgorzata Olszewska
Teresa Rybka
Hanna Makowska

Podziękowania za wzorową pracę w roku akademickim 2012/2013:

dr Anna Reiwer-Kaliszewska
Alicja Peplińska

Z okazji 20-lecia Uczelni im. E. Kwiatkowskiego, na zakończenie uroczystości przygotowano koncert. Były to piosenki z reprertuaru Edith Piaf, w wykonaniu aktorki Doroty Lulki z Teatru Miejskiego w Gdyni.

Zapraszamy do oglądania zdjęć:

 

uczelnia kwiatkowskiego inauguracja roku akademickiego 2013 2014 1uczelnia kwiatkowskiego inauguracja roku akademickiego 2013 2014 2uczelnia kwiatkowskiego inauguracja roku akademickiego 2013 2014 3uczelnia kwiatkowskiego inauguracja roku akademickiego 2013 2014 4