ROZPOCZNIJ NAUKĘ ZIMĄ – TRWA NABÓR CHĘTNYCH NA STUDIA W WSAIB

Opublikowano: 10.01.2013

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzi zimowy nabór na studia I i II stopnia. Zajęcia rozpoczną się na przełomie lutego i marca 2013 r. O przyjęciu na dany kierunek decyduje kolejność zgłoszeń.  Nowością w ofercie WSAiB są studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne!

 

Gdyńska Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to najstarsza szkoła niepubliczna na Pomorzu. W rankingu tygodnika „Wprost” 2012 znalazła się na pierwszym miejscu wśród uczelni niepublicznych Pomorza.

 

– Podczas zimowej rekrutacji zapraszamy do podjęcia nauki na kierunkach Administracja, Zarządzanie, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, a także Prawo – mówi dr Tomasz Białas, Prorektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. – Największe zainteresowanie odnotowujemy teraz wśród osób kończących studia licencjackie i wybierających dalszą ścieżkę nauki. Na studiach II stopnia (2-letnie uzupełniające studia magisterskie) w WSAiB im. W. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzona jest rekrutacja na kierunki: Zarządzanie, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne (nowość!). Aby zostać słuchaczem studiów II stopnia należy posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjat, inżynier) na dowolnym kierunku.

 

Nowość! – Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopień

Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. To nowość w naszej ofercie. Proponujemy dwie, nowoczesne specjalności – Menedżer Bezpieczeństwa i Funkcjonariusz Służb Publicznych. Studia na obu specjalnościach poszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie sekuritologii (bezpieczeństwo człowieka i instytucji). Specjalność Menedżer Bezpieczeństwa dedykowana jest osobom zainteresowanym pracą w sektorze gospodarki w zakresie zarządzaniem pionami ochrony osób, mienia i informacji niejawnych. Studia na specjalności Funkcjonariusz Służb Publicznych przygotowują do pracy wykonawczej w podmiotach zajmujących się bezpieczeństwem, np. w Policji. WSAiB podpisała porozumienie z Komendantem Głównym Policji, na mocy którego nasi słuchacze otrzymują wiedzę i umiejętności, które przybliżają ich do pracy w tym zawodzie.

 

Kadrę na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne stanowią praktycy na co dzień zajmujący się tematyką bezpieczeństwa, wysokiej klasy specjaliści z dziedziny obronności, porządku publicznego, ochrony. Przekazywana przez nich wiedza to nie tylko teoria, ale także bogata praktyka wynikająca z doświadczenia zawodowego. To właśnie praktyczny charakter gwarantuje, że studia w WSAiB to nie tylko rzetelna wiedza, ale także fascynująca przygoda. Bezpieczeństwo Wewnętrzne to kierunek wszechstronny dający szerokie możliwości. Nasi słuchacze mogą specjalizować się w wielu obszarach bezpieczeństwa, m.in. w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwa transportu, cyberprzestrzeni czy ochronie mienia. Uzyskane umiejętności i wykształcenie pozwalają na swobodny wybór przyszłego miejsca pracy.

 

Studia magisterskie na kierunku Administracja

Słuchacze kierunku Administracja mają do wyboru trzy ścieżki kształcenia: Administracja Bezpieczeństwa Publicznego, Administracja Morska, Administracja Rządowa i Samorządowa. – Podstawowym celem studiów II stopnia na kierunku Administracja jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności zdobytych przez studentów w trakcie studiów I stopnia na kierunku Administracja, a także kierunkach pokrewnych, takich jak Bezpieczeństwo Wewnętrzne czy Zarządzanie – mówi dr Tomasz Białas, Prorektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. – Interdyscyplinarny charakter kształcenia na tym kierunku, łączący wiedzę z zakresu nauk prawnych, zarządzania, finansów i bezpieczeństwa wewnętrznego, stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Administracja, dzięki zdobytym kompetencjom, będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w szeroko rozumianej administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych.

 

Nowoczesne studia prawnicze

W WSAiB zimą rozpocznie się także nauka na kierunku Prawo. To elitarne studia. Wysoko kwalifikowana kadra dydaktyczna z wieloletnim doświadczeniem: sędziowie, adwokaci, radcy prawni z tytułami profesorskimi lub doktorskimi, przygotowują studentów do świadczenia usług prawnych i podjęcia aplikacji lub dalszych studiów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. – Program studiów prawniczych w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, oparty na kształceniu praktycznym, jest konkurencyjny w porównaniu z uczelniami o profilu akademickim – mówi dr Piotr Lewandowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. – Umiejętności w zakresie wykonywania funkcji zarządczych wsparte praktyczną wiedzą prawniczą to nowa jakość na rynku pracy wśród absolwentów kierunku Prawo. W programie studiów zwrócono szczególną uwagę na umiejętności praktyczne. Studenci obowiązkowo uczestniczą semestralnie w 30 rozprawach sądowych w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych. Biorą także udział w nowatorskim programie proseminariów „Rozprawy uczelniane”. Studia prawnicze w WSAiB doskonale przygotowują do egzaminu na aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską i notarialną.

 

Zarządzanie nie tylko po angielsku

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzi także zimową rekrutację na studia I oraz II stopnia na kierunku Zarządzanie. Wybór tego kierunku wiąże się z uzyskaniem cenionego przez pracodawców wykształcenia. Do wyboru jest wiele specjalności: od psychologii w biznesie, po zarządzanie zasobami ludzkimi czy zarządzanie logistyką, a także kształcenie w języku angielskim.

 

Rozpocznij studia zimą – ABC rekrutacji

Kandydatów na studia nie obowiązują egzaminy wstępne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia rozpoczną się na przełomie lutego i marca. Aby zapisać się na studia należy zalogować się on-line na stronie www.wsaib.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Informacji udziela Biuro Rekrutacji WSAiB w Gdyni, ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10, e-mail: rekrutacja@wsaib.pl, GG 8297487