WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W WSAIB

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni włącza się w działania na rzecz Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę 13 stycznia 2013 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Kieleckiej 7 w Gdyni odbędą się kwesty.

 

Wolontariusze ze sztabu In Gremio w godz. 12.00-14.00 przeprowadzą zbiórkę pieniędzy wśród studentów WSAiB. Także dla gdyńskiego sztabu In Gremio WSAiB przekazała uczelniane kalendarze ścienne i książkowe na 2013 r., które zostaną „sprzedane” podczas organizowanych w tym dniu licytacji i loterii. Dochód trafi do puszek WOŚP.

 

O godz. 15.00 wolontariusze z Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Rachunkowego wezmą udział w spotkaniu Małej Akademii, które odbędzie się w auli 111 – poprowadzą wykład dla dzieciaków, a wśród rodziców i opiekunów słuchaczy Małej Akademii zorganizują kwestę na rzecz WOŚP.

 

WOŚP w Gdyni i WSAiB