ROZWÓJ POLSKO-ROSYJSKICH RELACJI HANDLOWYCH A NOWE MIEJSCA PRACY

Czy bliższe relacje handlowe między Polską a Rosją to szansa na nowe miejsca pracy dla młodych ludzi? Na to i podobne pytania odpowiadała podczas gościnnego wykładu w WSAiB prof. Nina Tamarska, wykładowca z Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie.     

W wykładzie uczestniczyli zarówno studenci rosyjskojęzyczni z Rosji i Ukrainy, jak również Polacy. Zajęcia, które odbyły się 13 listopada 2013 r. rozpoczęły krótki cykl dotyczący szans jakie stwarza dynamiczny rozwój stosunków handlowych między Polską a Rosją.

Kolejne zajęcia odbędą się w środę 20 listopada 2013 r. i poświęcone będą tworzeniu portfolio menedżera przyszłości.
Wykład ma charakter otwarty, zajęcia rozpoczną się o godzinie 14.00 w sali 111. Wykład prowadzony będzie w języku rosyjskim.

Serdecznie zapraszamy!