Seminarium dla przedsiębiorców

Spotkanie zgromadziło przedsiębiorców lęborskich z p.Markiem Stawskim, prezesem zarządu firmy PROFARM oraz prezesem Lęborskiego Klubu Przedsiębiorców. W seminarium uczestniczył także p. Leszek Glaza, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie. Ponadto wzięli weń  udział Starosta Lęborski Ryszard Wenta, Vicestarosta Wiktor Tyburski, Dyrektor PUP w Lęborku p.Wanda Konieczna, Sekretarz Gminy Linia Mirosława Kuberna oraz inni zainteresowani. Głównym punktem seminarium był wykład dr Joanny Unterschuetz z Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych WSAiB w Gdyni pt."Prawo pracy w praktyce przedsiębiorcy.Praca nietypowa", który został wygłoszony z niezwykłą ekspresją i swadą, wzbudzając żywe nim zainteresowanie, a następnie interesującą dyskusję.

Obok Wydziału Zamiejscowego w Lęborku współorganizatorem seminarium był Burmistrz Miasta Lęborka, w którego imieniu Z-ca Burmistrza p.Alicja Zajączkowska zaznajomiła zgromadzonych z Projektem CTF dot.współpracy w regionie pd Szwecji i pn Polski, którego celem jest stymulowanie przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gmin uczestniczących (w tym Lębork).
Podobne seminaria będą organizowane w przyszłości (na terenie wszystkich gmin powiatu lęborskiego), a ich tematyka będzie dobierana zgodnie z życzeniem zainteresowanych.