SEMINARIUM O BEZPIECZEŃSTWIE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM W UCZELNI KWIATKOWSKIEGO

SEMINARIUM O BEZPIECZEŃSTWIE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM W UCZELNI KWIATKOWSKIEGO

Specjaliści i ekspreci z branży kolejowej debatowali o kwestiach bezpieczeństwa w transportcie kolejowym podczas seminarium pt.: „Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym” w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Patronat nad seminarium objął Prezes Urząd Transportu Kolejowego – dr inż. Ignacy Góra. Współorganizatorem było PKP InterCity S.A. Zakład Północny w Gdyni.

Podczas wystąpień eksperci, m.in. z Urzędu Transportu Kolejowego, Straży Ochrony Kolei, PKP SKM Trójmiasto, PKP Cargo oraz Uczelni Kwiatkowskiego dzielili się doświadczeniami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem na obszarach kolejowych oraz bezpieczeństwem publicznym. Omawiane były takie tematy, jak:

– bezpieczeństwo podróżnych i walka z graffiti z perspektywy, przewoźników kolejowych PKP InterCity SA i PKP SKM Trójmiasto oraz funkcjonariuszy SOK;

– bezpieczeństwo ruchu kolejowego w kontekście zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym na terenach kolejowych i zagrożeń w obszarze przesyłek konduktorskich;

– przewóz materiałów niebezpiecznych – doświadczenia przewoźnika PKP Cargo;

– praktyczne aspekty przeciwdziałania kradzieżom na terenie infrastruktury kolejowej – przedstawiła Grupa detektywistyczna InvestProtect Gdańsk;

– fałszywe alarmy bombowe na terenach kolejowych;

– infrastruktura obiektów kolejowych w aspekcie neutralizacji zagrożeń, współpraca podmiotów kolejowych i pozakolejowych w sytuacjach zagrożenia omówił przedstawiciel PKP SA.

W seminarium udział wzięli pracownicy PKP Intercity, SKM Trójmiasto, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Pomorska Kolej Metropolitalna, PKP Przewozy Regionalne, PKP CARGO, LOTOS Kolej, SOK SKM, SOK PLK, Pomorska Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdyni, UM Gdańsk i UM Sopot oraz WZK Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Debacie specjalistów przysłuchiwali sie również studenci kierunków Logistyka, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Administracja Uczelni Kwiatkowskiego oraz uczniowie klas o profilu kolejowym Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni.