SEMINARIUM PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

SEMINARIUM PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

22 września 2016 roku w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego odbyło się seminarium dla młodych naukowców na temat: „Prawne aspekty bezpieczeństwa środowiska morskiego”. Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń, wyników badań oraz porównania wniosków w zakresie środowiska morskiego.

Patronat nad seminarium naukowym organizowanym w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni objęli: Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej oraz Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej. Patronat medialny objęło czasopismo „Namiary na Morze i Handel” oraz portal GospodarkaMorska.pl, zaś patronem merytorycznym Seminarium było Wydawnictwo C.H. Beck.