21.09.2021

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE STUDENTÓW I ROKU

Dziekanat WSAiB zaprasza studentów I roku na spotkania organizacyjne. Poniżej znajduje się plan spotkań dla poszczególnych kierunków.

Udział w spotkaniach jest ważny, gdyż osoby rozpoczynające studia dowiedzą się wiele ważnych dla siebie informacji, m.in w zakresie stypendiów, logowania do platformy studenckiej, w tym nauki zdalnej, organizacji zajęć, działania biblioteki, obowiązkowych kursów, etc.

Zapraszamy!

Piątek 1.10.2021

studia STACJONARNE

godz. 9:00 – 10:30

kierunek Zarządzanie, Zarządzanie Menedżersko-Prawne, sala Aula, prowadząca dr Mariola Łuczak, Dziekan Wydziału Zarządzania WSAiB

kierunek Finanse i Rachunkowość, sala 5, prowadząca dr Gabriela Golawska-Witkowska

kierunek Logistyka, sala 126, prowadzący dr Jerzy Sekuła

godz. 11:00 – 12:30

kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, sala Aula, prowadzący dr Paweł Chyc, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB oraz dr Wojciech Wosek

godz. 13:00 – 14:30

kierunek Prawo, sala Aula, prowadzący dr Paweł Chyc, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

studia NIESTACJONARNE

17:00 – 18:15

kierunek Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo, sala Aula, prowadzący dr Paweł Chyc, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB, prof. Rafał Ożarowski, dr Paweł Mierzejewski, dr Wojciech Wosek.

19:00 – 20:30 studia w trybie on-line

kierunek Administracja I i II stopnia, prowadzący dr Paweł Chyc, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUzOTY5M2YtOGU2Yi00ZTJjLWFhMGUtNjQwMjJjNTE4ZjNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b01623a-dea2-4bac-b88b-2e071406f9b7%22%2c%22Oid%22%3a%22bf7fab20-de3d-4cdd-abb9-62e96e4c625b%22%7d