SPOTKANIE AUTORSKIE: PRAWO W ERZE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

SPOTKANIE AUTORSKIE: PRAWO W ERZE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Książka „Prawo w erze sztucznej inteligencji” pod redakcją profesora Zdzisława Brodeckiego i dr Marty Nowickiej ukazała się nakładem Wydawnictwa WSAiB w marcu 2023 r. Jest to zbiór tekstów o trudnym związku pomiędzy ludźmi a sztuczną inteligencją. Zapraszamy na spotkanie autorskie i prezentację książki, które odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. w siedzibie WSAiB.

Dawniej, gdy sztuczna inteligencja była związana głównie z cyfryzacją, można było ją ignorować, ale teraz gdy digitalizacja obejmuje tak wiele aspektów naszego życia nie można już lekceważyć jej roli.
Analiza znaczenia sztucznej inteligencji w prawie wymaga nie tylko podejścia prawniczego, ale także interdyscyplinarnych badań. Ośmiu autorów, którzy napisali teksty w tej książce, podjęło to wyzwanie, tworząc intrygującą całość, w której połączono różne tematy związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji i cyfryzacji w praktyce oraz przedstawiono problem, ontologię, epistemologię, aksjologię i metodologię danego zagadnienia.
Autorzy starają się zasygnalizować problemy i wyzwania związane z erą sztucznej inteligencji w różnych obszarach, dlatego książka może zainteresować nie tylko prawników, ale także urzędników, naukowców, którzy przygotowują rozprawy naukowe oraz specjalistów od technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji.
To absolutnie niezbędne pozycja w bibliotece, źródło wiedzy pozwalające uniknąć cyfrowego wykluczenia i być na bieżąco z najnowszymi informacjami na styku prawa i nowoczesnych technologii.

Prezentacja książki odbędzie się 19 kwietnia o godz. 17.00 w siedzibie WSAiB, sala 305
Prosimy o potwierdzenie obecności do 17 kwietnia 2023 na adres e-mail: m.nowicka@wsaib.pl

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania on-line w aplikacji Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA2N2E3YWItYjFhMi00YmVmLWE5YmItZjVkNWYxY2NmNDhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b01623a-dea2-4bac-b88b-2e071406f9b7%22%2c%22Oid%22%3a%22ef5c0137-7e74-4b7b-8ae1-c114b2380a28%22%7d
Identyfikator spotkania: 362 070 923 557
Kod dostępu: 9bYSbM