SPOTKANIA NA TEMAT MEDIACJI I ZAWODU MEDIATORA

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni organizuje spotkania na temat mediacji i zawodu mediatora. Prowadzi je prezes Katarzyna Stryjek z sopockiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji.

Mediacja to metoda rozwiązywania sporów alternatywna dla postępowania sądowego. 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Obowiązują zgłoszenia.

Więcej informacji pod nr tel. 58 660 74 28.

 

Katarzyna Stryjek z Polskiego Centrum Mediacji jest opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych Mediacje i Negocjacje Gospodarcze i Pracownicze realizowanych w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych mediacją jako metodą rozwiązywania konfliktów. Słuchacze podczas wykładów, ćwiczeń i case study zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu prawa, psychologii konfliktu i komunikacji społecznej niezbędną do przeprowadzania mediacji w sporach sądowych i pozasądowych. Treningi mediacyjne przeprowadzane w ramach studiów prowadzą certyfikowani trenerzy PCM . Ukończenie studiów (opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie kształcenia kandydatów na mediatorów) umożliwia wpis na listę stałych mediatorów w sprawach gospodarczych i pracowniczych.