SPOTKANIE NETWORKINGOWE – RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE W ORGANIZACJI

Pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie networkigowe przy porannej kawie odbyło się w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego 11 października 2012 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele pomorskich firm i instytucji współpracujących z naszą Uczelnią m.in. w zakresie praktyk i staży dla studentów, a także opieki merytorycznej nad poszczególnymi kierunkami studiów.

Tematem przewodnim były różnice międzykulturowe w organizacji. Spotkanie poprowadziła pani Maja Paradecka z firmy Arla Global Financial Services Centre Sp. z o.o. Uczestnicy spotkania, reprezentanci takich firm jak: Altkom Akademia, Progres HR, Kredyt Bank , Efekt, Cashflow Clubs, Profit, Hays, 360, Federal Mogul Bimet, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wzięli udział w dyskusji panelowej, która podsumowywała poruszane zagadnienie.

Owocem spotkania są pomysły na nowe projekty, które  Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni realizować będzie we współrpacy z przedsiębiorcami i przedstawicielami firm: m.in. w zakresie szkoleń i warsztatów dla studentów i absolwentów.

Następne spotkanie networkingowe odbędzie się 6 grudnia 2012 r.

Więcej informacji udziela: Monika Kucharczyk, kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń, tel. 58 660 74 29