Koło Logistyczne TIR

Naukowe Koło Logistyczne „TIR” – Transport, Infrastruktura, Rozwój – powołane zostało przez studentów Logistyki oraz Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
Celem NKL „TIR” jest przybliżenie studentom zagadnień z dziedziny szeroko pojętej logistyki i spedycji, zarówno w odniesieniu do transportu lądowego, jak i morskiego na tle relacji międzynarodowych, aktualnych przemian technologicznych i systemów zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw.

Aktualna sytuacja międzynarodowa i towarzyszący jej proces deglobalizacji i skracania łańcuchów dostaw zmusza do pogłębionej refleksji na temat miejsca polskich firm transportowych i logistycznych oraz podmiotów publicznych w światowej gospodarce. Dyskusja na powyższe tematy z wyróżniającymi się studentami naszej uczelni, organizacja wspólnych konferencji i udział w projektach naukowych przyczyni się do lepszego zrozumienia powyższych problemów i stworzenia profesjonalnych kadr, które w przyszłości uczestniczyć będą w procesach zarządzania firmami logistycznymi z kraju i zagranicy.

Do działalności Naukowego Koła Logistycznego zaliczyć można m.in. udział w konferencjach naukowych, spotkania z ekspertami, wizyty studyjne oraz warsztaty praktyczne. Ponadto, członkowie NKL „TIR” są organizatorami Studenckiej Konferencji Logistycznej WSAiB.

Opiekun: dr Michał Graban

Piotr Rewers – Przewodniczący Koła

Jędrzej Łepek – Członek Zarządu

Aleksandra Baszko – Sekretarz Koła

Dołącz do nas na facebooku