Koło naukowe

Po rozpoczęciu roku akademickiego studenci mogą zapisać się do jednego z kół naukowych:

Działania kół naukowych to nie tylko udział w seminariach i konferencjach. Członkowie kół mają wyjątkową możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas wyjazdów studyjnych, np. do Terminalu Kontenerowego w Gdyni, czy siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
Członkowie Parlamentu na wniosek przedstawicieli kół mogą dowolnie rozdysponować środki na działalność kół, współfinansując lub w pełni finansując, np. dodatkowe zajęcia z technik samoobrony dla studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy wycieczki studyjne dla studentów Prawa.