Koło naukowe Prawa Cywilnego

Jesteśmy dynamicznym zrzeszeniem studentów prawa z pasją do pogłębiania wiedzy i rozwoju kompetencji w dziedzinie prawa cywilnego. Nasze koło stanowi platformę dla ambitnych jednostek, które pragną poszerzać horyzonty w obszarze zagadnień cywilnoprawnych, takich jak: zagadnienia dot. różnego rodzaju umów, kwestii odpowiedzialności cywilnej oraz innych wyzwań i zagrożeń związanych z aspektami cywilistycznymi. Nie ograniczamy się wyłącznie do analizowania problematyki prawnej w zakresie prawa cywilnego, ale ponadto zagadnieniami związanymi z tzw. „hard cases”, czy również kwestiami cywilnoprawnymi w innych dziedzinach prawa, takich jak np. prawo morskie. 

Nasza społeczność stanowi miejsce, w którym studenci o różnorodnych zainteresowaniach prawniczych mogą rozwijać swoje umiejętności, dzielić się wiedzą i tworzyć interdyscyplinarną przestrzeń dla wymiany myśli. Dążymy do doskonalenia wiedzy członków KNPC poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń prowadzonych przez wybitnych ekspertów. 

Koło Naukowe Prawa Cywilnego promuje aktywność badawczą poprzez inicjowanie projektów naukowych oraz udział w konferencjach branżowych. Wspieramy rozwój zdolności kognitywnych naszych członków i inspirujemy do prowadzenia własnych badań. Tworzymy inspirujące środowisko akademickie, sprzyjające wymianie myśli i doświadczeń. 

Jeżeli jesteś studentem prawa, który pragnie:

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszego profilu, na platformie Facebook, gdzie znajdują się aktualne informacje o nadchodzących wydarzeniach, projektach badawczych oraz możliwościach uczestnictwa w naszych inicjatywach.
https://www.facebook.com/people/Koło-Naukowe-Prawa-Cywilnego-WSAiB/100086442090163/

Działalność naukowa:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne trendy i trudności w korzystaniu z usług finansowych„, która odbyła się w dniu 22 marca 2024 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Artykuł naukowy pt. „Klauzule abuzywne w umowach w obrocie bankowym” – wygłosiła Roksana Rybakowska. 

Kontakt
E. knpc@student.wsaib.pl

Opiekun: dr Piotr Lewandowski 
Prezes: Roksana Rybakowska
Wiceprezes: Martyna Serafińska
Sekretarz: Kacper Jaszka