Koło naukowe Prawa Karnego Lege Artis

Celem Koła Naukowego Prawa Karnego „lege artis” jest przede wszystkim wspieranie studentów, którzy są członkami koła, w pogłębianiu wiedzy z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i pokrewnych dyscyplin naukowych. Koło naukowe służy przygotowaniu studentów do pracy naukowej i zawodowej. 

Studenci mają również możliwość współpracy z osobami oraz instytucjami działającymi aktywnie w sferze pozostającej w zainteresowaniu koła. Poza dyskusjami o charakterze naukowym studenci organizują i uczestniczą w spotkaniach, prelekcjach, wizytach studyjnch, a także szkoleniach.

Opiekun: mgr Jolanta Jeżewska

Prezes: Marta Kotłowska

Wiceprezes: Natalia Drężek

Sekretarz: Maciej Rażewski