Koło naukowe Prawa Medycznego Respirator

Koło Naukowe Prawa Medycznego w WSAiB rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2021 roku. Członkowie koła pod opieką radcy prawnego Filipa Cyganka zdobywają wiedzę z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego. Nasze działania skupiamy na udziałach w konferencjach tematycznych oraz w pisaniu publikacji naukowych.

Prawo medyczne to normy prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjentów, lekarzy, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia, a także zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych i organizacji opieki zdrowotnej.

https://www.facebook.com/groups/204439055225509

Opiekun: mgr Filip Cyganek

Prezes: Wktora Szczukowska

Sekretarz: Robert Filipczak