Koło naukowe Prawa Administracyjnego

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego reaktywowało swoją działalność w 2017 roku. Członkowie koła pod opieką dr Beaty Kolarz podczas spotkań poszerzają swoją wiedzę z zakresu prawa i administracji. Głównym założeniem koła jest rozwój naukowy studentów realizowany poprzez ich wspólną pracę naukową, której efektem są liczne publikacje i prelekcje członków Koła z różnych dziedzin prawa, administracji i bezpieczeństwa.

Studenci, którzy dołączą do Koła Naukowego Prawa Administracyjnego będę mieli szansę na zapoznanie się z procesem pracy naukowej, a także udział w wielu interesujących konferencjach naukowych.

 1. Adam Labuhn „Wykorzystywanie i przetwarzanie danych satelitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska morskiego”, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. „Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym” organizowaną przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni (09-10.05.2019 r.)
 2. Aleksandra Mikołajczyk – „Kontrola sztucznej inteligencji w administracji publicznej” X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów” organizowana przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni (11.05.2023 r.)
 3. Aleksandra Mikołajczyk – „Sztuczna inteligencja w administracji publicznej”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 4. Aleksandra Mikołajczyk „Problem SI w administracji publicznej” Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB oraz Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji (24.03.2023 r.)
 5. Anna Wójcik „Odpowiedzialna konsumpcja jako narzędzie w walce o prawo do wolności od głodu” na konferencji organizowanej w ramach Festiwalu Nauki ScienceCom w Centrum Nauki Experyment w Gdyni (18.11.2022 r.)
 6. Anna Wójcik „Odpowiedzialność za słowa – potrzeba regulacji prawnych we współczesnym świecie mediów społecznościowych” I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 7. Daniel Deik „Człowiek w centrum prawa” I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 8. Daria Zvonyk – „Fast Recovery Plan – Plan Marshalla dla Ukrainy”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 9. Daria Zvonyk – „Jak zmieni się międzynarodowa architektura bezpieczeństwa po zwycięstwie Ukrainy w wojnie z Rosją? X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów” organizowana przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni (11.05.2023 r.)
 10. Daria Zvonyk „Memorandum Budapesztańskie a skuteczność prawa międzynarodowego” Konferencja Kół Naukowych pt. „Reakcja na wojnę w Ukrainie” zorganizowana przez Instytut Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG (08.12.2022 r.)
 11. Daria Zvonyk „Memorandum Budapesztańskie a skuteczność prawa międzynarodowego” I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 12. Dawid Słowy – „Prawo dostępu do informacji publicznej – granice możliwych do pozyskania danych dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, na przykładzie Policji”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 13. Dawid Słowy „Prawo dostępu do informacji publicznej – granice możliwych do pozyskania danych dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, na przykładzie Policji” Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB oraz Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji (24.03.2023 r.)
 14. Dawid Słowy „Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią Sars-Cov- 2 na Pomorzu w ujęciu teoretycznym”, OKN INTELLECT „Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej cz. 18” (09.2021 r.)
 15. Dawid Słowy „Zarys problematyki możliwego błędu interpretacyjnego powodującego klasyfikacje próby ucieczki jako ucieczki skutkowej”, I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 16. Emilia Brzozowa – “Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – aspekty prawne” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Życie w wirtualnej rzeczywistości – aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne i prawne” organizowanej przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu (09.04.2022 r.)
 17. Emilia Brzozowa – „Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego” X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo pt. Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów organizowana przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni (11.05.2023 r.)
 18. Emilia Brzozowa – „Europa podzielona czy wielokulturowa – aspekty prawne migracji ludności”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 19. Emilia Brzozowa „Europa podzielona czy wielokulturowa – aspekty prawne migracji ludności” “3. (Un)divided. Perspectives of a modern Europe | 3. (Nie)podzielona. Perspektywy współczesnej Europy” organizowanej przez Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandts Uniwersytetu Wrocławskiego (18-20.11.2022 r.)
 20. Emilia Brzozowa „Wpływ Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej na politykę migracyjną UE” Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB oraz Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji (24.03.2023 r.)
 21. Emilia Brzozowa „Współczesne zagrożenia dla praw człowieka”,I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 22. Emilia Brzozowa „Zrównoważony rozwój społeczeństwa w dobie globalnych migracji” na konferencji organizowanej w ramach Festiwalu Nauki ScienceCom w Centrum Nauki Experyment w Gdyni (18.11.2022 r.)
 23. Ewelina Kulas – „Rozważenie możliwości zastąpienia sędziego przez sztuczną inteligencję w procesie analizowania wniosków o areszt tymczasowy: perspektywy, wyzwania i potencjalne korzyści” na konferencji organizowanej w ramach Festiwalu Nauki ScienceCom w Centrum Nauki Experyment w Gdyni (17.11.2023 r.)
 24. Igor Antoon – „Administracyjny wymiar suwerenności w cyberprzestrzeni” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Życie w wirtualnej rzeczywistości – aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne i prawne” organizowanej przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu (09.04.2022 r.)
 25. Igor Antoon – „Inicjatywy zatrudnienia w ramach innowacji społecznych prowadzonej polityki Unii Europejskiej w Polsce” I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 26. Igor Antoon – „Skutki prawne przekazywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z właściwością”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB oraz Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji (24.03.2023 r.)
 27. Igor Antoon – uczestnictwo w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym” organizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni (09-10.05.2019 r.)
 28. Julia Licbarska „Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią Sars-Cov-2 na pomorzu w ujęciu praktycznym”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa INTELLECT „Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej, cz. 18” (09.2021 r.)
 29. Julia Licbarska „Statki autonomiczne w Polsce” wydarzenie ScienceCom 2022 r. organizowane przez Centrum Nauki Experyment w Gdyni (18.11.2022 r.)
 30. Julia Obozowik – „Zagrożenia dla praw człowieka w obliczu nowych technologii”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 31. Katarzyna Butkiewicz – „Prawne aspekty procesu klonowania człowieka”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 32. Katarzyna Butkiewicz – „Prawne aspekty procesu klonowania człowieka” OKN „Nowe technologie a prawa człowieka – wyzwania i perspektywy” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „Ius Homini” UWM (05.05.2023 r.)
 33. Katarzyna Butkiewicz – „Prawne aspekty procesu klonowania człowieka” na konferencji organizowanej w ramach Festiwalu Nauki ScienceCom w Centrum Nauki Experyment w Gdyni (17.11.2023 r.)
 34. Katarzyna Butkiewicz – „Proces klonowania a bezpieczeństwo jednostki ludzkiej” – aspekty prawne X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów” organizowana przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni (11.05.2023 r.)
 35. Katarzyna Butkiewicz „Instytucja ławnika jako społecznego czynnika kontroli administracji publicznej” Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB oraz Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji (24.03.2023 r.)
 36. Katarzyna Butkiewicz „Współistnienie kompetencji Sądu oraz Policji w zakresie realizacji konwojów i doprowadzeń w świetle podmiotów istniejących w ramach trójpodziału władzy” I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 37. Kinga Parchem „Instytucja wywłaszczenia nieruchomości oraz odszkodowanie za wywłaszczenie w świetle sądowej kontroli administracji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB oraz Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji (24.03.2023 r.)
 38. Kinga Parchem „Nord Stream 2 jako zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego – aspekty prawne”, I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 39. Magdalena Przytuła – „Praca w obliczu kryzysu. Jak Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie wpłynęły na zatrudnienie kobiet w Polsce?” X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo pt. Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów organizowana przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni (11.05.2023 r.)
 40. Magdalena Przytuła – „Przyszłość karania. Możliwe kierunki ewolucji kary i środków karnych w wymiarze prawnym oraz społecznym”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 41. Marta Błaszczyk „Prawo jako instrument w przeciwdziałaniu dyskryminacji”, I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 42. mgr Adam Wrzesiński „Teoria owoców zatrutego drzewa w ujęciu prawnym”,I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 43. Natalia Drężek – „Status prawny myśliwego w Polsce”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 44. Natalia Drężek „Uregulowania prawne w lasach – zrównoważony rozwój ochrony środowiska”, I Studencka Konferencja Naukowa „Prawo wobec społeczno – gospodarczych wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (19-20.05.2022 r.)
 45. Patrycja Stolarska – „Odpowiedzialność za błąd medyczny a sztuczna inteligencja”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)
 46. Wiktoria Mazura – „Sytuacja prawna kobiet w arabskich systemach prawnych”, II Studencka Konferencja Naukowa: Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata organizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB (20-21.04.2023 r.)

 1. I. Antoon, K. Barton-Elwart, M. Kaciuba, A. Kosno, A. Labuhn, P. Mering, K. Zagrobelny “Świadczenia publiczne na rzecz bezpieczeństwa państwa – zagadnienia prawne” [W]: Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa Wydanie Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2018 r.
 2. I. Antoon, K. Barton-Elwart, A. Chwalczuk, M. Kaciuba, A. Labuhn, P. Mering, K. Zagrobelny „Wykorzystywanie i przetwarzanie danych satelitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska morskiego”, [W]: Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym, Pelplin 2020 r.
 3. K. Zagrobelny, A. Labuhn, M. Kotłowska, J. Licbarska, D. Słowy „Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią SARS-Cov-2 na pomorzu w ujęciu teoretycznym” [W]: Interdyscyplinarność, czyli współczesne wyzwania dla naukowców cz. 7, wyd. Intelect, Waleńczaków 2021 r.
 4. E. Brzozowa, K. Butkiewicz, N. Podbielska, P. Stolarska, N. Cierniak-Tatrynowicz, A. Wójcik, mgr A. Wrzesiński „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – aspekty prawne” [W]: Wirtualna rzeczywistość w perspektywie prawnej, bezpieczeństwa cyfrowego i technologii informacyjnych, Radom 2022 r.
 5. I. Antoon, K. Barton-Elwart, E. Brzozowa, N. Cierniak-Tatarynowicz, D. Deik, N. Drężek, M. Kotłowska „Kształtowanie systemu prawnego na tle kryzysu migracyjnego z 2015 roku” [W]: Colloquium Pedagogika – nauki o polityce i administracji. Kwartalnik 1(41)/2021, Gdynia 2021 r. Wydawnictwo akademickie AMW
 6. N. Konopka, J. Licbarska, A. Labuhn, P. Mering „Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią SARS-Cov-2 na pomorzu w ujęciu praktycznym” [W]: Interdyscyplinarność, czyli współczesne wyzwania dla naukowców cz. 7, wyd. Intelect, Waleńczaków 2021 r.
 7. I. Antoon, E. Brzozowa „Prawno-administracyjny wymiar suwerenności cyberprzestrzeni” [W]: Wirtualna rzeczywistość w perspektywie prawnej, bezpieczeństwa cyfrowego i technologii informacyjnych, Radom 2022 r.
 8. E. Brzozowa „Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego” [W]: Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów, wyd. Bernardium, Gdynia 2023 r.
 9. A. Mikołajczyk „Kontrola sztucznej inteligencji w administracji publicznej” [W]: Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów, wyd. Bernardium, Gdynia 2023 r.
 10. E. Brzozowa – „Współczesne zagrożenia dla praw człowieka” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 11. I. Antoon, K. Barton-Elwart, E. Brzozowa, N. Cierniak-Tatarynowicz, D. Deik, N. Drężek, M. Kotłowska – „Migracja ludności – wyzwanie globalne jako szansa dla regionu pomorskiego” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 12. M. Błaszczyk, E. Brzozowa, K. Morgiel – „Prawo jako instrument w przeciwdziałaniu dyskryminacji” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 13. K. Parchem, J. Licbarska, N. Bullmann, D. Zvonyk, P. Suchomska – „Nord Stream 2 jako zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego – aspekty prawne” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 14. A. Wójcik – „Odpowiedzialność za słowa – potrzeba regulacji prawnych we współczesnym świecie mediów społecznościowych” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 15. K. Butkiewicz, M. Przytuła, D. Słowy, M. Kotłowska – „Współistnienie kompetencji sądu oraz policji w zakresie realizacji konwojów i doprowadzeń w świetle odrębności podmiotów istniejących w ramach trójpodziału władzy” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 16. D. Słowy – „Zarys problematyki możliwego błędu interpretacyjnego powodującego klasyfikacje próby ucieczki jako ucieczki skutkowej” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 17. mgr A. Wrzesiński – „Teoria owoców zatrutego drzewa w ujęciu prawnym” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 18. D. Zvonyk – „Budapesztańskie memorandum a skuteczność prawa międzynarodowego” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 19. D. Deik, N. Drężek – „Człowiek w centrum prawa” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 20. D. Deik, N. Drężek – „Uregulowania prawne w lasach – zrównoważony rozwój ochrony środowiska” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.
 21. K. Zagrobelny, M. Kaciuba, N. Konopka, A. Labuhn, J. Licbarska, P. Mering, K. Stawecki, N. Tomkowicz – „Bezpieczeństwo morskie w dobie wysoko rozwiniętej technologii – ujęcie prawne” monografia pokonferencyjna pt. „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”, Gdynia-Pelplin 2023 r.

 • Udział w Seminarium Kół Naukowych „Oblicza terroryzmu” i przedstawienie prezentacji pt. „Bezpieczeństwo imprez masowych w dobie zagrożeń terrorystycznych” (10.04.2019 r.)
 • Udział w Konferencji Naukowej pt. „Sea and underwater drones – Unidentified Sea Objects” zorganizowaną przez Komisję Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Odział w Gdańsku oraz Baltic Sea & Space Cluster (BSSC) we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni oraz pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej (14.11.2019 r.)
 • Udział w spotkaniu organizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną pt. „O sektorze kosmicznym i edukacji” (18.12.2019 r.)
 • Udział w Konferencji Naukowej pt. „Smart port. The merged sea & space network” organizowanej przez Komisję Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Odział w Gdańsku, Baltic Sea & Space Cluster (BSSC) oraz Polską Agencję Kosmiczną (POLSA) (24.09.2020 r.)
 • Udział w seminarium pt. „Świat, który nadchodzi. Lokalne i regionalne skutki zagrożeń globalnych” organizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni w dniu 10.06.2021 r., podczas którego członkowie KNPA wzięli czynny udział:
  – Członkowie KNPA Marta Kotłowska, Adam Labuhn, Julia Licbarska Paweł Mering, Krystian Zagrobelny przygotowali prezentację pt. “Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na obszarze Pomorza”
  – Członkowie KNPA Igor Antoon, Katarzyna Barton – Elwart, Emilia Brzozowa, Nina Cierniak – Tatarynowicz, Daniel Deik, Natalia Drężek, Marta Kotłowska napisali artykuł oraz przygotowali prezentację pt. “Migracja ludności – wyzwanie globalne jako szansa dla regionu pomorskiego”
 • Czynny udział w wydarzeniu ScienceCom organizowanym przez Centrum Nauki Experyment w Gdyni (2021-2023 r.)
 • Organizacja stanowisk na Dniach Otwartych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni (2021-2023 r.)
 • Czynny udział w konferencji pt. “Życie w wirtualnej rzeczywistości – aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne i prawne” organizowanej przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu (09.04.2022 r.)
 • Organizacja spotkania dla członków KNPA na temat pisania prac naukowych oraz szkolenie z przygotowywania prelekcji (29.04.2022 r.)
 • Organizacja I Studenckiej Konferencji Naukowej “Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata” (19-20.05.2022 r.)
 • Czynny udział w konferencji pt. „3. (Un)divided. Perspectives of a modern Europe | 3. (Nie)podzielona. Perspektywy współczesnej Europy” organizowanej przez Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandts Uniwersytetu Wrocławskiego (18-20.11.2022 r.)
 • Organizacja seminarium naukowego we współpracy z Fundacją Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej”, które odbyło się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (22.11.2022 r.)
 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego zostało nominowane do Gali nagród ,,Pro Juvenes” organizowanej przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, w kategorii najlepsze Koło Naukowego (10.2022 r.)
 • Czynny udział w konferencji naukowej pt. „Reakcje na wojnę w Ukrainie, czyli jak radzić sobie z funkcjonowaniem w trudnych czasach” organizowanej przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (08.12.2022 r.)
 • Organizacja warsztatów pt. „O odpowiedzialności prawnej nieletnich i małoletnich” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni (02.03.2023 r.)
 • Organizacja Konferencji Naukowej we współpracy z Fundacją Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji pt. „Społeczny wymiar kontroli administracji publicznej”, które odbyło się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (24.03.2023 r.)
 • Organizacja II Studenckiej Konferencji Naukowej “Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata” (20-21.04.2023 r.)
 • Organizacja warsztatów pt. „Warsztaty prawnicze – o cyberprzemocy, hejcie oraz odpowiedzialności prawnej w Internecie” dla uczniów X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni (27.03.2023 r.)
 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego zostało nominowane do Konkursu Czerwonej Róży organizowanego przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży, w kategorii najlepsze koło naukowe województwa pomorskiego (05.2023 r.)
 • Emilia Brzozowa – stypendystka Prezydenta Miasta Gdyni oraz Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2022 r., Prezes Koła Naukowego Prawa Administracyjnego w latach 2021 r. – 2023 r.
 • Katarzyna Butkiewicz – stypendystka Prezydenta Miasta Gdyni za 2023 r., Prezes Koła Naukowego Prawa Administracyjnego w roku akademickim 2023/2024

Opiekun: dr Beata Kolarz

Prezes: Katarzyna Butkiewicz

Wiceprezes: Wiktoria Mazura

Wiceprezes: Julia Obozowik

Sekretarz: Jarosław Gilarski