Koło naukowe Prawa Administracyjnego

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego reaktywowało swoją działalność w 2017 roku. Członkowie koła pod opieką dr Beaty Kolarz podczas spotkań poszerzają swoją wiedzę z zakresu prawa i administracji. Głównym założeniem koła jest rozwój naukowy studentów realizowany poprzez ich wspólną pracę naukową, której efektem są liczne publikacje i prelekcje członków Koła z różnych dziedzin prawa, administracji i bezpieczeństwa.

Studenci, którzy dołączą do Koła Naukowego Prawa Administracyjnego będę mieli szansę na zapoznanie się z procesem pracy naukowej, a także udział w wielu interesujących konferencjach naukowych.

Publikacje:

„Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni – aspekty prawne” autorstwa Emilia Brzozowa, Katarzyna Butkiewicz, Natalia Podbielska, Patrycja Stolarska, Nina Cierniak-Tatrynowicz, Anna Wójcik, Adam Wrzesiński

“Prawno-administracyjny wymiar suwerenności w cyberprzestrzeni” autorstwa Igor Antoon, Emilia Brzozowa

“Świadczenia publiczne na rzecz bezpieczeństwa państwa – zagadnienia prawne” autorstwa Igor Antoon, Katarzyna Barton-Elwart, Maria Kaciuba. Anna Kosno, Adam Labuhn, Paweł Mering, Krystian Zagrobelny.

„Wykorzystywanie i przetwarzanie danych satelitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska morskiego” autorstwa Igor Antoon, Katarzyna Barton-Elwart, Aleksandra Chwalczuk, Maria Kaciuba, Adam Labuhn, Paweł Mering, Krystian Zagrobelny.

“Bezpieczeństwo morskie w dobie wysoko rozwiniętej technologii – ujęcie prawne” autorstwa Maria Kaciuba, Natalia Konopka, Adam Labuhn, Julia Licbarska, Paweł Mering, Karol Stawecki, Natalia Tomkowicz, Krystian Zagrobelny.

“Zmiany w systemie prawnym w zakresie bezpieczeństwa na tle kryzysu migracyjnego z 2015 roku” autorstwa Igor Antoon, Katarzyna Barton- Elwart, Emilia Brzozowa, Nina Cierniak-Tatarynowicz, Daniel Deik, Natalia Drężek, Marta Kotłowska.

“Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią SARS-Cov-2 na Pomorzu w ujęciu teoretycznym” autorstwa Krystian Zagrobelny, Adam Labuhn, Marta Kotłowska, Julia Licbarska, Dawid Słowy.

“Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią SARS-Cov-2 na Pomorzu w ujęciu praktycznym” autorstwa Paweł Mering, Adam Labuhn, Julia Licbarska, Natalia Konopka.

Prelekcje:

– Konferencja „Życie w wirtualnej rzeczywistości – aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne i prawne. Prelekcję pt. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – aspekty prawne” prelekcję wygłosiła Emilia Brzozowa

– Konferencja „Życie w wirtualnej rzeczywistości – aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne i prawne. Prelekcję pt. „Prawo-administracyjny wymiar suwerenności w cyberprzestrzeni” prelekcję wygłosił Igor Antoon

– I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Memorandum Budapesztańskie a skuteczność prawa międzynarodowego” wygłosiła Daria Zvonyk

– I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Człowiek w centrum prawa” wygłosił Daniel Deik

– I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. Odpowiedzialność za słowa – potrzeba regulacji prawnych we współczesnym świecie mediów społecznościowych” wygłosiła Anna Wójcik

– I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Nord Stream 2 jako zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego – aspekty prawne” wygłosiła Kinga Parchem

– I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Uregulowania prawne w lasach – zrównoważony rozwój ochrony środowiska” wygłosiła Natalia Drężek

– I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Inicjatywy zatrudnienia w ramach innowacji społecznych prowadzonej polityki Unii Europejskiej w Polsce” wygłosił mgr Igor Antoon

-I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Współczesne zagrożenia dla praw człowieka” wygłosiła Emilia Brzozowa

– I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Prawo jako instrument w przeciwdziałaniu dyskryminacji” wygłosiła Marta Błaszczyk

– I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Zarys problematyki możliwego błędu interpretacyjnego powodującego klasyfikację próby ucieczki jako ucieczki skutkowej” wygłosił Dawid Słowy

– I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Teoria owoców zatrutego drzewa w ujęciu prawnym” wygłosił Adam Wrzesiński

– I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „ Współistnienie kompetencji Sądu oraz Policji w zakresie realizacji konwojów i doprowadzeń w świetle odrębności podmiotów istniejących w ramach trójpodziału władzy” wygłosiła Katarzyna Butkiewicz

– Konferencja ScienceCom organizowana przez Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni – Anna Wójcik wygłosiła prelekcję pt. „Odpowiedzialna konsumpcja jako narzędzie w walce o prawo do wolności od głodu”

– Konferencja ScienceCom organizowana przez Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni – Emilia Brzozowa wygłosiła prelekcję pt. „Zrównoważony rozwój społeczeństwa w dobie globalnych migracji”

– Konferencja ScienceCom organizowana przez Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni – Julia Licbarska wygłosiła prelekcję pt. „Statki autonomiczne w Polsce”

– Konferencja “(Nie)podzielona. Perspektywy współczesnej Europy” organizowana przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego i Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich – Emilia Brzozowa wygłosiła prelekcję pt. “Europa podzielona czy wielokulturowa – aspekty prawne migracji ludności”

– III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doktorantów i Kół Naukowych “Wyzwania dla bezpieczeństwa” zorganizowana w ramach VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”. Prelekcję pt. “Świadczenia publiczne na rzecz bezpieczeństwa państwa – zagadnienia prawne” przedstawił Adam Labuhn.

– Seminarium naukowe „Oblicza terroryzmu”. Członkowie Koła Adam Labuhn, Igor Antoon, Katarzyna Barton-Elwart, Paweł Mering, Aleksandra Chwalczuk, Krystian Zagrobelny przygotowali prezentację pt. “Aspekty prawne związane ze zwalczaniem terroryzmu przez administrację publiczną”. W imieniu koła zagadnienie przedstawił Adam Labuhn.

– VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu biznes, administracja, bezpieczeństwo. Artykuł pt. „Wykorzystywanie i przetwarzanie danych satelitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska morskiego” zreferował na konferencji Adam Labuhn.

– Seminarium “Świat, który nadchodzi. Lokalne i regionalne skutki zagrożeń globalnych”. Członkowie KNPA Marta Kotłowska, Adam Labuhn, Julia Licbarska Paweł Mering, Krystian Zagrobelny przygotowali prezentację pt. “Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na obszarze Pomorza”. Prelekcja została wygłoszona przez Julię Licbarską. Członkowie KNPA Igor Antoon, Katarzyna Barton-Elwart, Emilia Brzozowa, Nina Cierniak-Tatarynowicz, Daniel Deik, Natalia Drężek, Marta Kotłowska przygotowali prezentację pt. “Migracja ludności – wyzwanie globalne jako szansa dla regionu pomorskiego”. Prelekcja została wygłoszona przez Emilię Brzozową.

– Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Ludzie nauki, prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej cz. 18”. Prelekcję pt. “Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią SARS-Cov-2 na Pomorzu w ujęciu teoretycznym” wygłosił Dawid Słowy.

– Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Ludzie nauki, prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej cz. 18”. Prelekcję pt. “Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią SARS-Cov-2 na Pomorzu w ujęciu praktycznym” wygłosiła Julia Licbarska.

– II Studencka konferencja naukowa – pierwsze kroki w świat nauki organizowana podczas festiwalu nauki ScienceCom. Prelekcję pt. “Migracja ludności – wyzwanie globalne jako szansa dla regionu pomorskiego” wygłosiła Emilia Brzozowa.

Kontakt: knpa@wsaib.pl

Opiekun: dr Beata Kolarz

Prezes: Katarzyna Butkiewicz

Wiceprezes: Wiktoria Mazura

Wiceprezes: Julia Obozowik

Sekretarz: Jarosław Gilarski