Koło naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Bezpiecznik

Studenckie Koło Naukowe “Bezpiecznik” powstało z inicjatywy studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Przez lata działalności członkowie Koła wzięli udział w licznych konferencjach naukowych z zakresu obronności, warsztatach antyterrorystycznych, szkoleniach pierwszej pomocy, grach kryminalistycznych i wielu innych angażujących zajęciach.

Celem działalności Koła Naukowego “Bezpiecznik” jest poszerzanie wiedzy i doświadczeń z zakresu ogólnie rozumianego bezpieczeństwa. Multidyscyplinarny charakter tej dziedziny pozwala na organizację działań takich jak:

Studenci nawiązują relacje z instytucjami publicznymi i prywatnymi przedsiębiorstwami, które zajmują się tematyką bezpieczeństwa publicznego. Członkostwo w Kole Naukowym “Bezpiecznik” daje możliwość realizacji pasji, pogłębiania wiedzy i zdobywania doświadczeń, budowania relacji oraz czerpania z wiedzy specjalistów.

Zarząd: