SŁUCHACZE MAŁEJ AKADEMII OTRZYMALI DYPLOMY

Opublikowano: 18.06.2012

Słuchacze Małej Akademii WSAiB zakończyli zajęcia. W ostatnim w tym roku akademickim spotkaniu, które odbyło się 17 czerwca 2012 r., uczestniczyli przedstawiciele władz Uczelni: dr Tomasz Białas, Prorektor oraz dr Piotr Lewandowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Mali studenci otrzymali dyplomy i prezenty.