SYMPOZJUM: NAUKA WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

SYMPOZJUM: NAUKA WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Zwracając uwagę na dynamicznie zmieniający się obraz współczesnego świata w tym dokonujące się przeobrażenia w obszarze m.in. bezpieczeństwa zapraszamy do udziału w pierwszym sympozjum naukowym „Nauka wobec problemów współczesnego świata”, które odbędzie się 9 stycznia 2023 r. w naszej uczelni.

Wydarzenie to poświęcone jest eksperckiej dyskusji na temat istniejących aktualnych problemów i zagrożeń, występujących w różnych sferach życia. Głównym naszym celem jest zaznajomienie i wyjaśnienie – szerokiemu gronu odbiorców – naukowych faktów i najnowszych wyników badań na temat bieżących wydarzeń i obszarów problemowych oraz występujących pomiędzy nimi zależności.

Miejsce: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, Aula im. prof. Jerzego Młynarczyka

Data: 9 stycznia 2023 r. w godz. 09.30-14.30.

Komitet naukowy:

– dr Tomasz Białas, Rektor WSAiB w Gdyni,

– prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki,

– prof. dr hab. Ewa Gruza,

– prof. dr hab. Zdzisław Brodecki,

– dr hab. Beata Świeczko-Żurek,

– dr hab. Rafał Ożarowski,

– dr hab. Wojciech Lamentowicz,

– dr hab. Jadwiga Snarska,

– dr Tomasz Safjański,

– dr Paweł Różański.

Koordynator: dr Jarosław Przyjemczak

Harmonogram:

09.15- 09.30 – Otwarcie sympozjum, Rektor WSAiB dr Tomasz Białas

09.30- 10.30 – prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki, tytuł prelekcji: Z frasunkiem o „Naukach o bezpieczeństwie”

10.30- 11.30 – prof. dr hab. Jerzy Ejsmont, dr hab. Beata Świeczko-Żurek, tytuł prelekcji: Balistyka końcowa – rany i implanty

11.30- 12.30 – prof. dr hab. Ewa Gruza, tytuł prelekcji: Kryminalistyka wobec wyzwań współczesności

12.30-13.30 – dr hab. Rafał Ożarowski, tytuł prelekcji: Bliski Wschód wobec wojny na Ukrainie

13.30-14.30 – dr Paweł Jastrzębski, tytuł prelekcji: Hipotermia jako aktualny problem w ratownictwie