Szkolenie 2w1: Imprezy masowe i Stewarding

Serdecznie zapraszamy studentów WSAiB do wzięcia udziału w Szkoleniu 2w1. Jest ono skierowane do wszystkich studentów niezależnie od kierunku oraz trybu studiów.  Szkolenie organizuje nasz wykładowca mgr Marcin Samsel i firma EMSA2012.

Tematyka szkoleń:

Każdy pojedynczy kurs „na rynku”  to dziś od 250 do 350 zł, czyli za dwa  500-700 zł. Cena szkolenia dla 2w1 w EMSA2012 to normalnie koszt 460 zł.

SPECJALNA CENA SZKOLENIA DLA STUDENTÓW WSAiB w Gdyni – 360 zł.
Po szkoleniu i zaliczeniu egzaminów każdy student otrzyma 2 świadectwa/ certyfikaty ukończenia szkoleń.

Program szkoleń:

Szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. 2011 r. nr 183 poz. 1087)

Łącznie 24 godziny lekcyjne

Moduł  I – Imprezy masowe – charakterystyka

Moduł II – Zagadnienia prawne

Moduł III – Służby informacyjne i porządkowe – istota pracy

Moduł IV – Obsługa uczestnika imprezy masowej (komunikacja, zarządzanie, psychologia tłumu, elementy socjologiczne imprezy masowej)

Moduł V – Bezpieczeństwo Pożarowe

Moduł VI – Techniki interwencji i zasady bezpieczeństwa członka służb informacyjno-porządkowych – ćwiczenia praktyczne

Moduł  VII – Pierwsza pomoc i organizacja działań ratowniczych

Moduł  VIII – Sytuacje kryzysowe i organizacja akcji ewakuacyjnej

Harmonogram szkoleń (szkolenie w marcu 2024):

14.03  czwartek 16.30-20.30

15.03  piątek 16.30-20.30

19.03  wtorek 16.30-20.30

20.03  środa 16.30-20.00

21.03  czwartek 16.30-20.00 

Zgłoszenia: adres mailowy m.samsel@kadra.wsaib.pl  lub telefonicznie pod numerem 601 64 95 66

W trakcie zajęć: poza ćwiczeniami praktycznymi, wykładami z ciekawą prezentacją multimedialną, obędą się też zajęcia fizyczne z technik interwencji oraz przeglądania zawartości odzieży i bagażu, które mogą być przydatne w pracy na imprezach masowych oraz zajęcia terenowe gdzie odpalimy środki pirotechniczne, a cześć słuchaczy będzie mogła też nauczyć się między innymi obsługi gaśnicy. 

Szkolenie będzie organizowane przy udziale Koła Naukowego Bezpiecznik.