TARGI SŁUŻB MUNDUROWYCH 2023 W WSAIB

22 marca 2023 r. w godz. od 10.00 do 14.00 w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7 odbędą się II Targi Służb Mundurowych. Wstęp wolny. Zapraszamy.

W programie przewidziano stoiska z ofertami pracy i prezentacje działalności i możliwości kariery, pokazy i warsztaty, a także wykłady.

Wśród wystawców będą:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Centralnie Wojskowe Centrum Rekrutacji

Jednostki Wojskowe FORMOZA

Krajowa Administracja Skarbowa

Morski Oddział Straży Granicznej

Państwowa Straż Pożarna

Policja

7. Pomorska Brygada OT

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia

Służba Więzienna

Straż Ochrony Kolei

Żandarmeria Wojskowa