Uczelnia Kwiatkowskiego na uroczystościach z okazji 3 Maja

 Dr Cezary Tatarczuk, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lęborku WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni wziął udział w lęborskich uroczystościach  z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

Po mszy świętej w kościele NMP Królowej Polski uczestnicy uroczystości 3-majowych  zgromadzili się pod Obeliskiem Niepodległości w Lęborku, gdzie odbyły się główne obchody. Burmistrz Lęborka Witold Namyślak wygłosił okolicznościowe przemówienie, zaintonowano Gaude Mater Polonia oraz hymn państwowy, salwę honorową oddali żołnierze 1 batalionu zmechanizowanego. Dziekan Cezary Tatarczuk w imieniu naszej Uczelni złożył pod Obeliskiem wiązankę kwiatów. W uroczystości wzięły udział delegacje samorządów, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń oraz innych placówek oświatowych i instytucji.
Po uroczystości w parku za Starostwem Powiatowym odbył się festyn.