POZYTYWNA OCENA PKA DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

Opublikowano: 16.05.2011

Miło nam poinformować, że Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku Administracja. Pozytywna ocena PKA oznacza, że Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia  studiów  I stopnia na kierunku Administracja. 

Zgodnie z oceną, poziom prowadzonych przez uczelnię studiów odpowiada kryteriom jakościowym Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Następna ocena jakości kształcenia na kierunku Administracja odbędzie się w roku akademickim 2016/2017.

Państwowa Komisja Akredytacyjna to jedyna instytucja posiadająca uprawnienia do  dokonywania oceny jakości kształcenia oraz przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków prowadzenia studiów wyższych we wszystkich cywilnych polskich uczelniach wyższych.

Pozytywna ocena przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. To dowód dla naszych studentów oraz absolwentów, że dokonali właściwego wyboru.

Zapraszamy do studiowania w progach Uczelni Kwiatkowskiego!