UCZELNIA KWIATKOWSKIEGO ZAINAUGUROWAŁA ROK AKADEMICKI 2020/2021 ON-LINE

UCZELNIA KWIATKOWSKIEGO ZAINAUGUROWAŁA ROK AKADEMICKI 2020/2021 ON-LINE

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego odbyła się w tym roku – z uwagi na ograniczenia pandemii COVID-19 – wyłącznie on-line 1 października, o godz. 12:00. Nie zabrakło jednak tradycyjnego „Gaudeamus Igitur” i immatrykulacji, czyli uroczystego przyjęcia studentów I roku do społeczności akademickiej.

Przemówienie otwierające inaugurację wygłosił Rektor Uczelni Kwiatkowskiego dr Tomasz Białas.

Uroczystość ślubowania przedstawicieli studentów I roku poprowadził Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – dr Paweł Chyc. Następnie Rektor immatrykulował studentów: Oliwię Niezabitowską, Tomasza Mejera i Krystiana Węsierskiego w poczet braci studenckiej.

Podczas uroczystości Prezydent WSAiB Gdynia – Pani Regina Szutenberg ogłosiła nagrody dla studentów za aktywność i zaangażowanie w minionym roku akademickim, są to:

Dziekan Wydziału Zarządzania – dr Mariola Łuczak ogłosiła laureatów w Konkursie Rektora na najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2019/2020:

Wyróżniono również studentów z najwyższymi średnimi ocen na poszczególnych kierunkach studiów – są to:

Z racji niemożności uczestnictwa w inauguracji nagrodzonych studentów z najwyższymi średnimi oraz autorów wyróżnionych prac dyplomowych po odbiór nagród i dyplomów zapraszamy do Dziekanatu.

Uroczystość uświetnił występ chóru WSAiB Baltic Vocal Group pod dyrekcją Agnieszki Szydłowskiej.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji uroczystości.